JämtlandsKulturkompani är en konsultverksamhet, en produktionsgrupp och ett nätverk för landsbygdsutveckling genom kultur, kommunikation och samverkan.

 

Kristina Ernehed, Martin Johansson och Maria Nilsson Waller - tre frilansande kulturarbetare inom olika områden som alla har valt att bo och verka i Jämtland. Tillsammans bildar vi Jämtlands Kulturkompani (JKK). Föreningen startades 2013 och då ingick även Håkan Borgsten.

 

Vill vi verka som en stärkande och enande kraft i Jämtlands län. Vi arbetar med alla åldrar och allt från ideella föreningar, företag och offentliga organisationer och utgår från en normkritisk hållning och ett starkt landsbygdsperspektiv. Vi har ett stort nätverk inom kulturområdet i hela Sverige och vill gärna dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter.

 

JKK är en ekonomisk förening och har en styrelse som består av:

Martin Johansson

Kristina Ernehed

Clara Bodén

Helene Gedda

Karin Wahlén

Martin Machnow

Håkan Hallberg

Aktuellt

DEBUT/Jamtli Exercishall

20 juli till 13 augusti.

 

http://www.jamtliexercishall.com